سمینار ماهیانه دی

قابل توجه اعضای محترم انجمن و علاقمندان  ، سمینار دی ماه انجمن در مشهد در تاریخ 29 دی در محل دفتر انجمن تشکیل خواهد شد .


ادامه مطلب

سمینار آذر ماه

سمینار آذر ماه انجمن در روز 17 آذر ماه ساعت 8:30 صبح در محل دفتر انجمن در مشهد تشکیل شد .


ادامه مطلب