كارگاه بيماري هاي زنان و هوميوپاتي

 

در تاريخ 1391/08/19 كارگاهي تحت عنوان بيماري هاي زنان و هوميوپاتي با تدريس دكتر جعفر سعيدي برگزار خواهد شد .

 

هزينه كارگاه : 300/000 ريال

 

جهت ثبت نام با دفتر انجمن تماس بگيريد و يا روز هاي پنجشنبه از ساعت 9 - 12 به دفتر انجمن در سازمان نظام پزشكي مراجعه نماييد .