کارگاه کلینیکال اپروچ بیماری های داخلی (گوارش، ریه و کلیه)

کارگاه کلینیکال اپروچ بیماری های داخلی در تاریخ 22 و 23 بهمن ماه در محل دفتر انجمن مشهد با حضور عده ای از علاقمندان هومیوپاتی در استان خراسان و تعدادی از میهمانان شرکت کننده از استان های کرمان و کرج برگزار گردید. در این برنامه آموزشی مباحث گوارش و ریه با اپروچ کلینیکی هومیوپاتی توسط جناب آقای دکتر معینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و در پایان در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد.

فاطمه ابراهیمی ثانی

کارگاه کلینیکال اپروچ بیماری های داخلی (گوارش، ریه و کلیه)

 

کارگاه کلینیکال اپروچ بیماری های داخلی (گوارش، ریه و کلیه)

 

کارگاه کلینیکال اپروچ بیماری های داخلی (گوارش، ریه و کلیه)

 

کارگاه کلینیکال اپروچ بیماری های داخلی (گوارش، ریه و کلیه)