سمینار ماهیانه انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان (کمردرد ها)

سمینار ماهیانه انجمن هومیوپاتی خراسان با رویکرد کمردرد ها در هومیوپاتی جمعه 18 مهرماه در محل دفتر انجمن واقع در هاشمیه 32 ، پلاک 55/1 برگزار می گردد.