سمینار ماهیانه انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان (چاقی)

سمینار ماهیانه انجمن هومیوپاتی خراسان با عنوان "درمان چاقی در هومیوپاتی و طب رایج" جمعه 31 مرداد در محل سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار می گردد.
برنامه سمینار:
-تعاریف و علل چاقی/میازم های مرتبط با چاقی - دکتر فاطمه ابراهیمی ثانی - 8:30 الی 9:30
-چاقی در کودکان - دکتر توکلی - 9:30 الی 10:15
-روش های کاهش وزن در طب رایج - دکتر نوروزی(مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد) - 10:15 الی 11:30
-11:30 الی 11:45 - استراحت
-علل سایکولوژیک چاقی - دکتر سعیدی - 11:45 الی 12:30

محل برگزاری : سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی مشهد (بلوار سجاد، حامد جنوبی 11)
ساعت برگزاری : 8:30 صبح