یازدهمین آزمون جامع انجمن هوميوپاتي ایران RIHA

یازدهمین آزمون جامع هوميوپاتي توسط انجمن هوميوپاتي در تاريخ سوم مهر ماه  1393  برگزار مي شود. کلیه اعضا رسمی و افتخاری انجمن هومیوپاتی  وهمچنین کلیه علاقمندانی که دوره دو ساله هومیوپاتی را در یکی از مراکز مورد تائید انجمن هومیوپاتی در داخل ویا خارج  کشور، گذرانده باشند ( پس از عضو شدن در انجمن ) ،میتوانند در این آزمون شرکت نمایند.

مدارک مورد نياز:

-فيش بانکي به مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال به شماره حساب 0106861498002 سیبا بانک ملی شعبه اسکان به نام انجمن هومیوپاتی ایران

-کپی کارت عضویت رسمی یا افتخاری انجمن هومیوپاتی ایران ( این مورد برای اعضائی که هنوز کارت دریافت نکرده اند لزومی ندارد.)

-دو قطعه عکس 3*4 پشت نویسی شده

مهلت ثبت نام :

93/3/1 الی 31/93/4 

داوطلبین آزمون RIHA در خراسان ، مدارک ذکر شده را روز های شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20 حداکثر تا 15 تیرماه به دفتر انجمن در مشهد تحویل دهند.

 

نحوه امتحان:

· امتحان شامل چهار ايستگاه به شرح زير ميباشد:

1. هشتاد سوال تئوريک شامل:متريا مديکا (60 سئوال)، مباني(15 سئوال)، پژوهش، اخلاق و تاريخچه هوميوپاتي(جمعاً 5 سئوال) مي باشد. ( 40 نمره)

2. FTRN : شامل تشخيص پنج دارو و ارزيابي دانش متريا مديکا. ( 10نمره )

3.  پيگيري: در اين مرحله شرح حال مکتوب پنج مورد- کيس ويزيت دوم و تغييرات به وجود آمده در وي پس از تجويز اول در اختيار آزمون دهنده قرار مي گيرد. آزمون دهنده ميبايست ارزيابي خود از سير درمان و اقدام فعلي را مشخص نمايد. ( 20 نمره )

4. بررسي مورد: در اين مرحله شرح حال مکتوب دو مورد- کيس در اختيار آزمون دهنده قرار مي گيرد. آزمون دهنده ميبايست با استفاده از رپرتوري موجود ( Radar - Synthesis ) کيس را حل نموده و نحوه تجويز را ذکر کند. لازم به ذکر است اين تنها بخش آزمون است که در بارم بندي آن نمره منفي در نظر گرفته مي شود. هر يک از روبريکهايي که براي بيمار انتخاب مي شود داراي امتياز مي باشد. در صورتي که روبريکي براي کيس انتخاب شود که بر اساس اصول متدولوژي تجويز صحيح نباشد، نمره منفي منظور خواهد شد. در اين قسمت براي روبريک گرفتن مناسب، ارزشگذاري علايم ، نام داروي تجويزي و دوز و پوتنسي مناسب نمره مجزا منظور شده است. ( 30 نمره )

شرط قبولي آزمون احراز 60 نمره از صد نمره ميباشد.
نتيجه 30 روز بعد از آزمون بر روي وب سايت انجمن هومیوپاتی ایران قابل مشاهده است.

منابع:

Basic Elements and Philosophy:

  • Organon of Medicine, by Samuel Hahnemann
  • Chronic Diseases, by Samuel Hahnemann
  • Lectures on Homoeopathic Philosophy, by James Tyler Kent

 

MateriaMedica:

  • Lectures on Homoeopathic MateriaMedica, by James Tyler Kent
  • Homoeopathic MateriaMedica, by Phatak

 

Repertory:

  • Synthesis
  • Radar 8 / 9