اطلاعیه مهم

اولین سمینار انجمن هومیوپاتی خراسان در سال 93 با رویکرد بیماری های بثوری کودکان از دیدگاه طب رایج و هومیوپاتی روز جمعه 19 اردیبهشت ساعت 8:30 صبح در سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار می گردد.

از کلیه اعضای انجمن و علاقمندان دعوت می شود راس ساعت در جلسه حضور بهم رسانند.

 

دکتر فاطمه ابراهیمی ثانی 

مسئول انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان