آخرین سمینار ماهیانه سال 1391

آخرین سمینار ماهیانه سال جاری  ساعت 8:30 ، روز جمعه 18 اسفند ماه 1391 در محل دفتر انجمن در مشهد تشکیل خواهد شد. در این نشست علاوه بر ارائه مطالب علمی پیرامون برنامه های سال 1392 بحث و تبادل نظر خواهد شد. از کلیه اعضای محترم انجمن در استان خراسان دعوت می شود در این نشست حضور یابند.