سومین سمینار آشنایی با هومیوپاتی

سومین سمینار آشنایی با هومیوپاتی با حضور دکتر کامران جلالی

در تاریخ 26/11/91 برگزار می گردد . علافمندان به شرکت در این سمینار می توانند با تلفن 09152237106 و یا دفتر انجمن (05118816928) تماس حاصل نمایند .