Nat.S

 

دكتر فاطمه ابراهيمي ثاني

 

 

Natrum Sulphuriom : تركيب شيميايي ناتروم و سولفور است كه از خواص شگرف سولفور و سديم بهره برده است . به آن گلابر هم مي گويند چون Glauber آن را كشف كرد . شوسلر اثرات حياتي آن را بيان نمود و به نمك هايش اضافه كرد.

به عنوان يك عامل فعال مالاريايي در آب و هواي مالاريايي شناخته شده است.( آب و هواي مالاريايي ايجاد كننده مشكلات صفراوي هستند)

بيماري هاي صفراوي عمدتاً كبد و دستگاه گوارش را درگير مي كند ( كنت تاكيد مي كند كه اختلال صفراوي حقيقي وقتي است كه اختلال تركيبي از اختلال معده و كبد باشد )

با توجه به اين كه اين رمدي عميق اثر است و تاثيرات عميقي روي سيستم مي گذارد در بيماري هاي با منشا سايكوز و بيماري هاي سايكوتيك سركوب شده تاثيرات شگرفي دارد و يكي از بزرگترين رمدي هاي زمينه ساز آسم و مشكلات آسماتيك مي باشد . هم چنين يكي از بهترين رمدي ها در بچه هاي با زمينه شخصيتي Chest Cattarhea و شكايات آسماتيك مي باشد . كه در آب و هواي مرطوب و آب و هواي سرد و مرطوب سبب انتقال موروثي آسم سايكوتيك مي شود .

پس Nat.Sدارويي است با زمينه Consitutional سايكوتيك كه آسم مرطوب و پنوموني سايكوتيك را نتيجه مي دهد و از طرفي ايجاد كننده مشكلات صفراوي و در نتيجه اختلالات كبد و گوارش مي باشد.

علائم ذهني Nat.S در ارتباط با التهاب و مشكلات كبدي است و مربوط به جزء ناتروم است و در نتيجه تحريك پذيري ، اضطراب ، تمايل به مرگ ، پرهيز از زندگي ، سيري از زندگي ، غمگيني و دلسردي وسيع ، غمگين شدن و گريه با موزيك ... كه از طرف ناتروم آن مي رسد.

كشش هاي ملانكولي مانند نور ملايم ، موزيك ملايم ، روشنايي هاي كم مشكلاتش را بدتر و او را غمگين مي كند.

* همراه با مشكلات شخصيتي علائم مهمي در سر نيز وجود دارد . در آسيب هاي سر و بخصوص علائم ذهني ناشي از آسيب به سر تاثيري شگرف دارد .

* علائم سر ناشي از هجوم خون به اين ناحيه است و ناشي از اختلال صفراوي است.

محل سردرد در پايه مغز ، درد هاي فشارنده شديد و درد هاي شديد در پشت گردن است . شدت درد طوري است كه علائم مننژيت نخاعي و علائم تحريك مغزي و دليريوم را به ذهن مي آورد.

اغلب در حين سردرد فتوفوبي دارند.

* تصوير مهم بعدي در ارتباط با چشم هاست كه كاراكتريستيك است . در بيماران با كنژكتيويت مزمن ، چرك سبز ، فتوفوبي شديدوجود دارد به طوري كه به سختي چشمانش را باز مي كند ، نور اتاق سبب سردرد شديد مي شود كه در اينجا با گرافيت تشخيص افتراقي دارد . در گراف هم فتوفوبي همراه با پرهيز از زندگي وجود دارد . و البته بايد وضعيت هاي حاد كه سبب فتوفوبي حاد و هجوم خون به مغز مي شود مانند بلادونا تفكيك شود چرا كه اينجا يك Chronic State است .

* Nat.S سبب گرفتگي بيني ، قرمزي زبان ، تحريك غشاء مخاطي ، چشم ها ، بيني ، گوش ها ، خشكي شديد و سوزش در بيني و خروج چرك سبز از چشم ها در تماس با نور مي باشد .

دهان بد طعم است ، بيمار مي گويد دهانم طعم لجن دارد . موكوس سفيد و چسبنده و ضخيم در دهان است. هميشه بايد سينه را صاف كند و حاوي موكوس است كه با سرفه بيرون مي آيد.

* در معده : احساس نفخ ، سنگيني معده ، تهوع تقريباً دائمي ، استفراغ لجني تلخ و ترش ، كه كاراكتريستيك است.

حس سنگيني در هيپوكندر راست ، در ناحيه كبد ، درد هاي تيز گاهي برنده وجود دارد ، او فقط مي تواند روي طرف چپ بخوابد و شكاياتش با خوابيدن روي طرف چپ تشديد مي شود و احساس مي كند كبد محتقن كشيده مي شود و مجبور مي شود به طرف راست بچرخد.

Nat.S ، توليد نفخ زياد ، اتساع شكم ، دردهاي برنده در شكم همراه با احتقان كبد مي كند.

* در Chest : سرفه اي دارد كه كاراكتريستيك است . سرفه با احساس بيرون زدن قفسه سينهاست طوري كه بايد با دست قفسه را نگهدارد . اين وضعيت با Brayonia تشخيص افتراقي دارد . در برايونيا احساس مي كند كه ممكن است سينه قطعه قطعه و پرتاب شود . و شكاياتش با فشار دادن بهتر مي شود.

در Nat.S تمايل به نگهداشتن قفسه وجود دارد همراه با خروج چرك ضخيم و طنابي ، سبز مايل به زرد و احساس مرگ .

* وضعيت ديگر در قفسه سينه ، آسم است . آسم در كودكان اولين رمدي Nat. S است . آسم از بيماري هاي سايكوتيك هانه من است . و تقريباً هر جايي كه آسم درمان شده است با دارو هاي آنتي سايكوتيك بوده است . يكي ديگر از بزرگترين دارو ها در درمان آسم Silica است ، هر زمان علائم در بيمار آسماتيك منطبق برSilica باشد ، بيماري به سرعت از بين خواهد رفت و شما سورپرايز خواهيد شد .

ساير داروهايي كه در درمان آسم كاربرد دارند : Ars ، Bry ، Ipecac ، Spongia و Carbo.Veg

در شرايطي كه بيمار ديسپنه شديد دارد ، مي نشيند ، عرق سرد دارد و دوست دارد او را باد بزنند . يكي از بهترين دارو ها براي بهبودي سريع ، Carbo.Veg است . بهبودي سريع اتفاق مي افتد و بيمار دراز خواهد كشيد و استراحت خوبي مي كند اما با فصل سرماي بعدي بيماري باز مي گردد . در واقع اين دارو ها پالياتيو عمل مي كنند .

اما Nat.S به عمق چنين Case هايي نفوذ خواهد كرد و به دليل طبيعت آنتي سايكوتيكي كه دارد بيماري را درمان خواهد كرد . تركيب Nat.M و Sulphur ، State جديدي است كه اين تركيب به عمق زندگي نفوذ خواهد كرد .

در بيماران جوان كه قفسه سينه پر از موكوس ، Rattling ، ترشح خلط به مقادير زياد و با موكوس سفيد و تنفس آسماتيك ، بايد به اين رمدي فكر شود .

* در ارتباط با ارگان هاي تناسلي ، ادراري علائم با ارزشي وجود دارد .

در گنوره مزمن ، با ترشحات سبز يا سبز مايل به زرد با Thuja و Merc كه هر دو آنتي سايكوتيك هستند رقابت مي كند . گنوره Nat.S تقريباً بدون درد است و يك فقدان حساسيت وجود دارد .

در ادرار صفرا وجود دارد ، ادرار صورتي يا زرد رنگ است و بي نهايت بدبوست .

* مانند Sul : سوزش كف پا در شب دارد . سوزشي از زانو به پايين ، هم چنين شبيه سولفور سوزش قله سر را دارد ، و درد پاره كننده از لگن به پايين كه شب ها بدتر مي شود . علائم معده و علائم ذهني صبح ها بدتر مي شود.

* پوست : در پوست ضايعات وزيكولار خارش دار ، اگزماي وزيكولار با ترشحات رقيق و آبكي وجود دارد.

بعلاوه Stiffness و سفتي انگشتان ( خارش Baker و Barber )

پس Nat.S وقتي كه كف دستها زبر و خشن هستند و ترشحات آبكي دارند خوب عمل مي كند .

هم چنين ضايعات وزيكولار اطراف دهان ، چانه و قسمت هاي مختلف بدن ، تاول هاي آبدار كوچك و نازك شبيه Nat.M و Nat.C . بنابراين در اينجا به طرف Natrum ها مي رود .

تيپ بعدي سايكوز زگيل هاي ونرال شناخته شده مثل زگيل هاي گنوره است كه كاربرد دارد .

( خارش Baker يك بيماري سايكوتيك است كه فوليكول هاي مو را درگير مي كند و مسري است )

پس در سايكوز يك ميازم Consitutional با زگيل هاي تناسلي كه در زنان به صورت ضايعات برجسته گل كلمي است و آسم وراثتي و خارش Barber ( Pecular ) را داريم . كه بخش وراثتي و مسري سايكوز است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود و يكي از ميازم هاي مزمن هانه من است و ( به نظر كنت ) سركوب ترشحات آن با تزريق يا كوتر كردن ( مانند شانكر سيفيليس ) خطرناك است .

كنت معتقد است Nat.S در درمان سايكوز بعد از Thuja و داراي اهميت است و Nat.S ارتياط خوبي با ميازم دارد .

• علائم راهنما

همه ناتروم ها هايپر سنستيو و بسته هستند و تمركز Nat.S روي موضوع كسب و كار است .

در امور شغلي سيستماتيك هستند ، حس قوي وظيفه شناسي ، مسئوليت پذيري و سخت گير ، حركات تكانشي و خود بخودي ندارند . واقع گرا و عيني هستند و طرفدار موضوعات واقعي هستند .

( Nat.S در هيچ كدام از روبريك هاي Delusion نيست )

اضطراب ، افسردگي و غمگيني و افكار خودكشي دارد ( بايد براي جلوگيري از شليك به خودش ، خود را كنترل كند )

- با موسيقي گريه مي كند / بشاش پس از دفع مدفوع

- تغييرات احساسي و ذهني بعد از آسيب به سر يا نخاع ( غمگيني ، تحريك پذيري ، گيجي ، ضعف حافظه و ... )

مشكلات روحي ناشي از صدمات جسمي

تجويز اختصاصي Nat.S در شرايط : ضربه به سر

علائم تركيبي آسم + سابقه افسردگي

آسم + سابقه ديابت

كه بدون وجود علائم روحي – ذهني ناچار به تجويز Nat.S هستيم .

خصوصيات عمومي : - گرمايي ، مشكلات در طرف راست بخصوص وقتي ريه چپ درگير باشد .

- عطش سوزان براي آب سرد بخصوص شب ها

- خوابيدن به پهلوي چپ

سر : سردرد هاي صفراوي يا ناشي از معده / مننژيت

فتوفوبي در حين سردرد

گوارش : - نفخ كوليك

- عدم تحمل لباس تنگ در اطراف كمر

- اسهال هميشه از رختخواب بيرون مي آيد ( Sul ، Bry )

- دفع غير ارادي مدفوع هنگام دفع گاز

- عاشق ماست يا بيزاري از ماست

- هپاتيت حاد يا مزمن ، التهاب كيسه صفرا

تنفسي : پنو موني / لوب تحتاني ريه چپ / علت : آب و هواي مرطوب

آسم با منشاء سايكوتيك آب و هواي سرد و مرطوب / آسم كودكان / آسم ناشي از غصه / خلط سبز ، بسيار غليظ ، زرد و كشدار

عضلاني – اسكلتي : - آرتريت مفصل ران چپ

- زگيل روي دست ها ، زگيل روي كف پا

- خارش به محض بيرون آمدن لباس بخصوص در اندام تحتاني

ادراري – تناسلي : - كونديلوماي تناسلي يا اطراف مقعد

- گنوره يا گنوره سركوب شده

مداليته هاي عمومي :

بدتر شدن با : - رطوبت ( آب وهوا ، هواي شب )

- دراز كشيدن روي طرف چپ

- صدمات سر ، نخاع ، بالا رفتن ، لمس ، فشار ، غروب

- باد ، نور ، آب و هواي گرم و مرطوب ، بهار ، غذاي سرد ، صبح ها ، خوابيدن به پشت

بهتر شدن با : هواي آزاد ، تغيير پوزيشن ، خروج گاز ، آب و هواي خشك ، آب و هواي داغ خشك ،

بعد از صبحانه ، فشار ، نشستن

 

 

 

Refrences :

• Materia Medica by : Dr.Kent

• Desktop Guide…by : Roger Morrison

• Text Book Of Materia Medica by : S.K. Dubey

• Synoptic Materia Medica by : Vermeulen

• Homopathic Drug by : Dr.Anima Chakravarty

• Radar Keynotes