نورالژی

دکتر جعفر سعیدی

 

نورالژی به شرایطی اطلاق می شود که ما با تحریک ( Irritation ) یا التهاب ( Inflammation ) یک عصب روبرو هستیم . این شرایط ممکن است در اندامها ، شکم و صورت خود را نشان دهد .


ادامه مطلب

Nat.S

 

دكتر فاطمه ابراهيمي ثاني

 

 

Natrum Sulphuriom : تركيب شيميايي ناتروم و سولفور است كه از خواص شگرف سولفور و سديم بهره برده است . به آن گلابر هم مي گويند چون Glauber آن را كشف كرد . شوسلر اثرات حياتي آن را بيان نمود و به نمك هايش اضافه كرد.


ادامه مطلب