قوانين اصلي در درمان بيماري هاي مزمن

دكتر اردوان شهردار

برگردان فارسي : دكتر فاطمه ابراهيمي ثاني

 

... وقتی که یک استرسور روی ارگانیزم عمل می کند ، سه اتفاق ممکن است بیفتد :

 

1- تطابق کامل که وضعیت بهبودی است ( sound adaptation )

 

2- تشکیل مکانیزم های دفاعی

 

3- مرگ

 

در اولین نوع واکنش ، ارگانیزم قدرت و دانش تطابق را دارد و خودش را به وضعیت هومئوستاز و موازنه سلامتی بر می گرداند . این واکنش ممکن است بلافاصله يا در عرض چند روز اتفاق بیفتد.

 

در واکنش نوع سوم ، اختلال آنقدر شدید است که ارگانیزم قادر نیست مکانیزم های تطابقی را تشکیل دهد ومی میرد.

 

وقتی که استرس قوی است یا شناخت ارگانیزم از استرس نسبی است ( کامل نیست ) ( از نظرسایکولوژیک یا ایمونولوژیک ) اما شدت آن به حدی نیست که سبب مرگ ارگانیزم شود ، ارگانیزم شروع به استفاده از مکانیزم های دفاعی می کند . در واقع ،مکانیزم های دفاعی ابزار تسکینی هستند و به درمان منتهی نمی شوند ...

 

 

 

 

متن كامل مقاله را در سه بخش مي توانيد از لينك هاي زير دانلود كنيد :

-1.pdf [71.92 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 112)
-2.pdf [67.31 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 90)
-3.pdf [81.16 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 91)

<!--EndFragment-->