هنر شرح حال گيري

دكتر اردوان شهردار

برگردان فارسي : دكتر فاطمه ابراهيمي ثاني

 

... هيچ كس نيست كه براي مشاهده گر بي تعصب بودن تمرين نكند،اما واقعيت اين است كه ما به تعصب اعتياد داريم.ذهن ما پر از تعصب است.پر از تصاوير ناخودآگاهي است كه دائما در جستجوي شخص مناسب با موضوعات منعكس شده در ذهن است.دنياي ما دنيايي پر از توهمات و تصاوير است.واقعيت خارج از آن است اما ما قادر به ديدن آن نيستيم.ما عادت كرده ايم كه آن را با چيدمان خودمان،آن طور كه ترجيح مي دهيم باشد و طوري كه بهترين معنا را از تصاوير دروني مان در حوزه ناخودآگاه بدست مي دهد،ببينيم.شرح حال گيري از بيمار يك هنر است.و يك هنرمند بايد از گذشته،از تعصب و از پيشداوري رها باشد و اجازه دهد كه انرژي آفريننده از طريق او جريان پيدا كند ...

متن كامل مقاله را مي توانيد از لينك زير دانلود كنيد :

-.pdf [371.22 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 167)