كنت ، بررسي انتقادي ديدگاه ها

دكتر ابوالفضل حسيني

... بدون تردید کنت یکی از بزرگترین هومیوپات ها است چرا که:

-توانسته است با تکیه بر درک عمیقی از مبانی طب کل نگر که در ارغنون هومیوپاتی تدوین شده ، برداشتی شخصی با رنگ و بوی ادراکات فردی خودش ارایه دهد.

-نتایج نظام اندیشه و نظریات او در حوزه ی عمل و درمان بیماران، بسیار موفقیت آمیز و درخشان بوده است.

-او توانسته شاگردان بسیار زیادی تربیت نماید.

-کنت شیوه ی بسیار خاصی در تدریس متریامدیکا داشته که مبتنی بر تصویرنگاری دقیق و موشکافانه و کاربردی است ...

 

-.pdf [202.2 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 75)