تاريخچه مختصر هوميوپاتي

تاريخچه مختصر هوميوپاتي در دنيا :

هوميوپاتي اولين بار توسط بقراط معرفي گرديد (462-377 قبل از ميلاد) ولي پايه‌گذاري اصول اساسي آن توسط يک پزشک آلماني به نام ساموئل هانمن (1755-1843 ميلادي) صورت گرفت که شامل قانون مشابهت، اصل تک‌دارويي، اصل دوز حداقل، و تئوري بيماري‌هاي مزمن بود. قبل از نيمه دوم قرن نوزدهم از هوميوپاتي در سراسر اروپا، آسيا و آمريکاي شمالي استفاده مي‌شده است.

امروزه هوميوپاتي به شبكه بهداشت و سلامت ملي بسياري از كشورها از جمله هند، مكزيك، پاكستان، سريلانكا، برزيل و انگلستان وارد شده است.


ادامه مطلب

درباره هوميوپاتي

1 . طب هوميوپاتي شاخه اي از طب مكمل مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ايران مي باشد و اجراي رسمي آن بر اساس مصوبات معاونت هاي سلامت و آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منطبق بر استاندارد هاي انجمن هوميوپاتي ايران است .


ادامه مطلب