تماس باما

دفتر انجمن:مشهد بلوار هاشمیه ،هاشمیه 32 پلاک 55/1 تلفن 8816928-0511

شنبه تا چهار شنبه ساعت 21-17

 

دفتر انجمن در نظام پزشکی مشهد:بلوار سجاد حامد جنوبی 9 طبقه چهارم پنجشنبه 12-9

 


ادامه مطلب