نشست مشترک روسای انجمن های علمی جامعه پزشکی و هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

سومین نشست روسای انجمن های مشهد و هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در ماه جاری ، با حضور نماینده انجمن هومیوپاتی ( دکتر ابراهیمی ) روز پنج شنبه 30 خرداد ساعت 11 صبح در محل سازمان نظام پزشکی مشهد تشکیل شد.


ادامه مطلب